publicerad: 2021  
råmaterial rå­materialet, plural rå­material, bestämd plural rå­materialen
rå|­materi·al·et
substantiv
`material
obe­arbetat material
industri­avfall blir allt vanligare som rå­material i byggnads­industrin
belagt sedan 1871