publicerad: 2021  
råna rånade rånat
verb
`na
ut­föra rån mot
någon rånar någon/något (något)
någon rånar någon (något)
någon rånar något (något)
råna en bank; mannen hittades rånad och svårt skadad i ett dike
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska räna, senare rana, bildat i an­slutning till ran, se ur­sprung till rån
rånarånande, rån