publicerad: 2021  
råvara råvaran råvaror
rå|­var·an
substantiv
`vara
ämne eller vara som före­kommer i naturen och ska om­vandlas till mer förädlad form
råvarubrist; råvaruförsörjning; råvaruförädling; råvaruindustri; råvarutillgång; skogsråvara
förädla rå­varor; till­gång till billiga rå­varor och billig energi; trä som rå­vara till papper
spec. i matlagning
rå­varornas kvalitet är lika viktig för resultatet som tillagningen
belagt sedan 1640