publicerad: 2021  
räjong räjongen räjonger
räj·ong·en
substantiv
[-åŋ´]
område
gårdarna in­om räjongen
ofta bildligt om ämnesområde
författarskapets ämnes­mässiga räjong
belagt sedan 1853; av franska rayon 'stråle; radie'; av lat. rad´ius, se ur­sprung till radie