publicerad: 2021  
räkna räknade räknat
verb
`kna
1 ut­föra matematiska operationer t.ex. addition, subtraktion, multiplikation el. division
räknare; räknebok; räkneexempel; räknefel; räkneuppgift
någon räknar (något)
räkna rätt; räkna fel; räkna i huvudet; räkna med bråk; läsa, skriva och räkna; räkna på fingrarna
äv. bildligt vanligen med prep.med vänta sig
någon räknar (med något/att+verb/sats)
någon räknar (med något)
någon räknar (med sats)
någon räknar (med att+verb)
då räknar vi med att ni kommer på sön­dag; vi måste räkna med att det kan upp­stå problem
grovt räknat ungefärgrovt räknat kan det röra sig om tolv timmar innan vi är klara
lågt räknat se låg
noga räknat för att vara exaktnoga räknat hör inte Medelhavet till de sju haven
belagt sedan 1447 (Vadstena klosters Jordebok); fornsvenska räkna; av lågtyska rekenen med samma betydelse; besläktat med rak och 1räcka!!
2 notera en efter en av en rad före­teelser med nummer i stigande ordning från siffran 1 för att bestämma det totala an­talet
någon räknar (några/sats)
någon räknar (några)
någon räknar (sats)
räkna pengar; hon räknade hur många glas som fanns kvar; han räknade barnen när de klev av bussen; hon bor i tredje huset från sjön räknat
spec. muntligen åter­ge talserie
någon räknar (till tal)
han kan räkna till 10
äv. med konstruktions­växling upp­gå till viss summa
något räknar några
styrkan räknade 3 000 man; listan räknar över 1 000 namn
lätt räknade få­taligade dagar då solen visar sig i november är lätt räknade
någons dagar är räknade se dag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
3 ofta pass.; ibland med partikelnin an­se (som)
någon räknar någon/något som någon/något
någon räknar någon som någon
någon räknar någon som något
någon räknar något som någon
någon räknar något som något
någon räknar (in) någon/något (bland några)
någon räknar (in) någon (bland några)
någon räknar (in) något (bland några)
NN räknas som världens bäste golfspelare; jag har all­tid räknat honom som en vän; man räknade in henne bland favoriterna till att vinna turneringen
äv. klassificera
någon räknar in någon/något (i något)
någon räknar in någon (i något)
någon räknar in något (i något)
hon måste räknas in i gruppen av stora svenska konstnärer
någon/något räknas inte någon/något finns det inget skäl att ta hän­syn tillhan har gjort några lama försök att be om ur­säkt men det räknas inte
belagt sedan mitten av 1300-talet Konung Magnus Erikssons Landslag
räknaräknande