publicerad: 2021  
räknesätt räkne­sättet, plural räkne­sätt, bestämd plural räkne­sätten
räkne|­sätt·et
substantiv
`knesätt
en­dera av de fyra matematiska operationerna addition, subtraktion, multiplikation och division
de fyra räkne­sätten
belagt sedan 1750