publicerad: 2021  
rättare rättaren, plural rättare, bestämd plural rättarna
rätt·ar·en
substantiv
rätt`are
historiskt (titel för) arbetande för­man vid jord­bruk
belagt sedan 1466 (Vadstena klosters Jordebok); fornsvenska rättare 'gårds­fogde; domare; rättare'; till 2rätta 1