publicerad: 2021  
röcklin röcklinet, plural röcklin, bestämd plural röcklinen
röck·lin·et
substantiv
röckli´n
ett liturgiskt plagg i form av en löst hängande vit skjorta med vida ärmar
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska röklin; av lågtyska rochelen, rockelen med samma betydelse, eg. 'liten rock'; jfr ur­sprung till rock