publicerad: 2021  
rödblond rödblont röd­blonda
röd|­blond
adjektiv
`dblond
som har ljus (hår)färg med in­slag av rött om hår (el. om person, med tanke på håret)
belagt sedan 1890