publicerad: 2021  
rödkindad rödkindat rödkindade
röd|­kind·ad
adjektiv
`dkindad
som har röda kinder om person; ofta tolkat som tecken på sundhet
röd­kindade barn i kälk­backen
äv. bildligt om annat än person röd och frisk
röd­kindade äpplen
belagt sedan 1871