publicerad: 2021  
röja undan röjde röjt, presens röjer
verb
[un`-]
ofta fast sammansättn., se undanröja skapa ordning genom att av­lägsna
någon/något röjer undan något
någon röjer undan något
något röjer undan något
röja undan bråte; de röjde undan alla lek­sakerna som låg ut­spridda på golvet
äv. ut­vidgat
röja undan bevis; röja undan alla spår efter brottet
äv. bildligt
röja undan föråldrade upp­fattningar om skolan
belagt sedan 1561
röja undanundanröjande, undanröjning