publicerad: 2021  
rökeri rökeriet rökerier
rök·eri·et
substantiv
rökeri´
an­läggning för rökning av vissa mat­varor
böcklingrökeri; sillrökeri
belagt sedan 1745