publicerad: 2021  
rökdykare rök­dykaren, plural rök­dykare, bestämd plural rökdykarna
rök|­dyk·ar·en
substantiv
`kdykare
special­utrustad brand­man som kan ut­föra släcknings- och räddnings­arbeten i lokaler fyllda med hälso­farliga gaser
belagt sedan 1937