publicerad: 2021  
röntgenstrålning röntgen­strålningen
röntg·en|­strål·ning·en
substantiv
rön`tgenstrålning
osynlig, kort­vågig elektro­magnetisk strålning som har förmåga att tränga igenom även täta material och som alstras i röntgen­rör; med stor betydelse in­om medicin, teknik och fysik
ämnens förmåga att absorbera röntgen­strålning varierar – ett metertjockt trä­skikt mot­svarar några mm bly
belagt sedan 1898; jfr tyska Röntgenstrahlung med samma betydelse