publicerad: 2021  
sakobjekt sak­objektet, plural sak­objekt, bestämd plural sak­objekten
sak|­ob·jekt·et
substantiv
sa`kobjekt
grammatiskt objekt som betecknar före­mål eller abstrakt före­teelse i mots. till person­objekt
verb som "hälla" tar bara sak­objekt
belagt sedan 1843