publicerad: 2021  
sakläge sak­läget
sak|­läg·et
substantiv
sa`kläge
faktiskt till­stånd
artikeln gav inte en riktig beskrivning av sak­läget
belagt sedan 1884