publicerad: 2021  
salut saluten saluter
sal·ut·en
substantiv
salu´t
militär heders­betygelse med lösa kanonskott
avskedssalut
en salut (för någon/något)
en salut (för någon)
en salut (för något)
en dånande salut; på konungens födelse­dag sköts salut med 42 skott
belagt sedan 1765; av franska salut 'hälsning; honnör'; av lat. sal´us 'hälsa; väl­färd; lycka'