publicerad: 2021  
salva salvan salvor
salv·an
substantiv
sal`va
1 kräm med läkande egenskaper (och ibland kosmetiska effekter) som stryks ut­värtes på huden
hudsalva; myggsalva; sårsalva
en salva (av något) (mot något)
en smärt­stillande salva; en salva mot mun­sår; stryka salva på såret
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska salva med samma betydelse; av lågtyska salve med samma betydelse; germ. ord, besläktat med bl.a. grek. el´pos 'olja; fett'; jfr ur­sprung till kvacksalvare
2 mängd skott som av­fyras sam­tidigt el. i snabb följd; vanligen med kraftig verkan
salveld; gevärssalva; kulsprutesalva
en salva (av något) (mot någon/något)
en salva (av något) (mot någon)
en salva (av något) (mot något)
en salva (något) (mot någon/något)
en salva (något) (mot någon)
en salva (något) (mot något)
vakten av­lossade en salva efter rymlingen; de möttes av en salva gevärseld
äv. bildligt, sär­skilt om häftig kritik, ut­skällning eller dylikt
i in­sändaren riktades en kraftig salva mot skolpolitiken
i sammansättn. äv. all­männare
applådsalva; skrattsalva
belagt sedan 1640; av tyska Salve med samma betydelse; trol. till lat. sal´ve 'var hälsad'