publicerad: 2021  
sambyggare sam­byggaren, plural sam­byggare, bestämd plural sambyggarna
sam|­bygg·ar·en
substantiv
sam`byggare
växt med han- och hon­blommor på samma individ
eken är sam­byggare
belagt sedan 1748