publicerad: 2021  
byggare byggaren, plural byggare, bestämd plural byggarna
bygg·ar·en
substantiv
bygg`are
person eller före­tag som yrkes­mässigt bygger hus eller dylikt
privata byggare
äv. bildligt (i sammansättn.)
brobyggare; statsbyggare
spec. om växt som har sina fortplantnings­organ fördelade på visst sätt i sammansättn.
belagt sedan första årtiondet av 1500-talet; fornsvenska byggiare