publicerad: 2021  
samma maskulinum samme
pronomen
[sam´a] el. [sam`a]
som är lika med den/det tidigare (eller senare) nämnda
en annan tavla av samme målare; han föddes 1939, samma år som kriget bröt ut
spec. för att ut­trycka oföränderligt till­stånd eller dylikt, ibland ironiskt el. klandrande
han har bott vid samma gata hela sitt liv; ständigt samma klago­mål; all­tid samma gamla byxor
ibland med försvagad inne­börd av identitet lika­dan, liknande
man har inte samma ambitioner när man blir äldre
(det är) sak samma se sak
göra det samma vara lik­giltigthotellrummen var pyttesmå men det gjorde det samma efter­som de än­då inte tänkte till­bringa sär­skilt mycket tid där
i samma nu se nu
i samma veva se veva
på samma gång se gång
skit samma! se skit
vara av samma ull se ull
vara inne på samma linje se linje
vara på samma våg­längd se våglängd
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sami, samme, till samber, dvs. det ord som åter­finns i aktsam, nöjsam m.fl. ord på -sam; jfr ur­sprung till sam-, sämja