publicerad: 2021  
volym volymen volymer
vol·ym·en
substantiv
voly´m
1 (storleken av den) del av rummet som ett före­mål upp­fyller
volymsenhet; luftvolym
en volym (av/på mått)
en volym (av mått)
en volym (mått)
när av­fallet blandats och komposterats minskar det i volym till en åtton­del; när vatten fryser till is ökar volymen
äv. om ihålighet i kropp (som kan fyllas med något)
kannan har en volym på två liter
spec. musik tonvidd
hennes röst hade stor volym
äv. bildligt mängd
exportvolym; konsumtionsvolym; produktionsvolym
oförändrad försäljning i så­väl volym som kronor
belagt sedan 1752; av franska volume med samma betydelse; av lat. volu´men 'rulle; ring; bok­rulle'; jfr ur­sprung till 2volt!!, voluminös
2 en­skild del av litterärt verk
hennes nya roman, ett mastodont­verk i två volymer
äv. ut­vidgat bok
samlingsvolym
en vackert illustrerad volym
belagt sedan 1630
3 ljudstyrka vanligen från någon form av hög­talare
volymkontroll; ljudvolym
hög volym; låg volym; skruva upp volymen; sänka volymen; grannen spelade musik på högsta volym
belagt sedan 1835