publicerad: 2021  
samvetsäktenskap samvets­äktenskapet, plural samvets­äktenskap, bestämd plural samvets­äktenskapen
sam·vets|­äkt·en·skap·et
substantiv
sam`vetsäktenskap
något ålderdomligt äktenskaps­liknande sam­levnad som en­bart regleras genom ömse­sidigt löfte till skillnad från formellt in­gånget äktenskap
JFR 2sambo
ett samvetsäktenskap (med någon) ett samvetsäktenskap (mellan några)
leva i ett samvets­äktenskap
belagt sedan 1776