publicerad: 2021  
satellitstat satellit­staten satellit­stater
satell·it|­stat·en
substantiv
satelli`tstat
stat som indirekt styrs av stor­makt trots formellt själv­styre; särsk. (förr) om de stater som dominerades av det forna Sovjetunionen
någots satellitstat en satellitstat till något
de öst­europeiska satellit­staterna
belagt sedan 1944