publicerad: 2021  
schäfer schäfern schäfrar
schäfr·ar
substantiv
schä´fer
en varg­liknande hund som har upprättstående öron och som an­vänds som polis­hund, vakt­hund, narkotika­hund m.m.
schäfern är en populär bruks­hund
belagt sedan 1919; av tyska Schäfer(hund) 'får­hund; schäfer', till Schäfer 'fåra­herde', till Schaf 'får'