publicerad: 2021  
science fiction ingen böjning, utrum
sf
science fict·ion
substantiv
[sajens fik´∫en]ljust sj-ljud
(konstnärlig, sär­skilt litterär) fram­ställning som i väsentlig grad bygger på (natur)vetenskapliga spekulationer av mer el. mindre fantastiskt slag; särsk. med in­riktning på teknik och rymd­äventyr
science fiction-berättelse; science fiction-film
science fiction inne­håller ibland samtids­kritik i fram­tida förklädnad
ofta för att an­ge förbluffande grad av teknisk ut­veckling
rymd­färjan låter som science fiction men är verklighet
belagt sedan 1951; av engelska science fiction med samma betydelse, till science 'vetenskap' och fiction, fiktion