publicerad: 2021  
se bort såg sett, presens ser
verb
[bårt´]
ofta fast sammansättn., se bortse inte fästa av­seende vid visst förhållande; ofta för att förenkla eller dylikt
någon ser bort från någon/något/sats
någon ser bort från någon
någon ser bort från något
någon ser bort från sats
även om vi ser bort från resekostnaderna blir det för dyrt
belagt sedan ca 1805
se bortbortseende