publicerad: 2021  
selen selenet
Se
sel·en·et
substantiv
sele´n
ett fast, icke-metalliskt grund­ämne som på­minner om svavel och an­vänds till lik­riktare, foto­celler och legeringar samt i strål­skyddande syfte
selenlikriktare
svensk­odlade grödor har i regel låg halt av selen
belagt sedan 1818; bildn. till grek. sele´ne 'måne'