publicerad: 2021  
se fram såg sett, presens ser
verb
se fram´
förvänta sig något positivt av något
någon ser fram emot/mot något/att+verb/sats
någon ser fram emot något
någon ser fram emot sats
någon ser fram emot att+verb
någon ser fram mot något
någon ser fram mot sats
någon ser fram mot att+verb
se fram emot julen; jag ser fram mot att få träffa dig snart
belagt sedan 1805