publicerad: 2021  
sega sig segade segat
verb
se`ga sig
ofta med partikel, t.ex.fram, förbi, upp långsamt och mödosamt men mål­medvetet röra sig vanligen upp­åt el. fram­åt
någon/något segar sig ((förbi/upp) någonstans)
någon segar sig ((förbi) någonstans)
någon segar sig ((upp) någonstans)
något segar sig ((förbi) någonstans)
något segar sig ((upp) någonstans)
han segade sig upp till översta grenen; hon segade sig förbi ledar­duon på bortre lång­sidan
äv. bildligt om t.ex. for­don
tåget segade sig upp­för alp­sluttningen
äv. om tid som tycks gå långsamt
timmarna segade sig fram på jul­afton
belagt sedan 1923
sega sigsegande