publicerad: 2021  
1seende seendet
se·end·et
substantiv
se`ende
1 förmåga att se i all­mänhet el. under vissa betingelser
SE se 1 JFR syn 1
belagt åtm. sedan 1755
2 visst sätt att se
bildseende
en konstnär med ett unikt, ny­skapande seende
belagt sedan 1984
2seende ingen böjning
se·ende
adjektiv
se`ende
som har förmåga att se
äv. substantiverat
inne­hållet på webb­platser bör vara till­gängligt för både seende och blinda
belagt sedan 1526; fornsvenska seande