publicerad: 2021  
sejsa sejsade sejsat
verb
sej`sa
surra samman i längd­riktningen med tunnare lina; med av­seende på två tåg som ligger in­till var­andra
sejsa något
belagt sedan 1698; av lågtyska seisen, nederländska seizen 'samman­binda två tåg'; samma ord som engelska seize 'gripa'
sejsasejsande, sejsning