publicerad: 2021  
sekel seklet, plural sekler el. sekel, bestämd plural seklerna el. seklen
sekl·et
substantiv
se´kel
tids­period som om­fattar hundra år
halvsekel; kvartssekel
(under) ett sekel
Sveriges stormakts­tid in­föll för flera sekel sedan
spec. om hundra­års­period som in­leds ett år med jämn hundratalssiffra
mor­mor föddes när förra seklet var ungt; den explosiva it-utvecklingen i slutet av förra seklet
belagt sedan 1635; av lat. ´culum 'år­hundrade; mans­ålder; släkt­led'; jfr ur­sprung till sekular-