publicerad: 2021  
1sekret sekretet, plural sekret, bestämd plural sekreten
se·kret·et
substantiv
sekre´t
vätska som ut­söndras från inre körtel i levande organism vanligen med någon fysiologisk funktion
JFR exkret
saliv, mag­saft och andra sekret
belagt sedan 1840; av nylat. secre´tum med samma betydelse; till 2sekret!!
2sekret neutrum sekret, bestämd form och plural sekreta
se·kret
adjektiv
sekre´t
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden hemlig
sekreta ärenden; sekreta ut­skottet
belagt sedan 1560; av lat. secre´tus 'av­söndrad; av­skild; hemlig'; jfr ur­sprung till diskret