SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
genre [∫aŋ´er] substantiv ~n ~r [∫aŋ´rer] genr·entyp av (konstnärlig) fram­ställning som känne­tecknas av viss upp­sättning stil­drag eller inne­hållsliga faktorer el. visst syfte film.konstvet.litt.vet.musikscen.barnboksgenrendeckargenrenhan har en­bart spelat komedi, medan hon prövat på flera an­dra genreren film som inte passar in i någon genreäv. ngt ut­vidgatskämt är en svår genresom för­led äv. om (konstnärligt) motiv ur vardags­livetgenrebildgenremålaregenrestyckesedan 1788av fra. genre ’slag, sort, kategori’; till lat. gen´us, genitiv gen´eris, se genus