publicerad: 2021  
senarelärare senare­läraren, plural senare­lärare, bestämd plural senarelärarna
sen·are|­lär·ar·en
substantiv
se`narelärare
nu­mera ej officiell beteckning lärare som under­visar på högre stadier i grund­skola, i gymnasie­skola el. in­om vuxenutbildning
belagt sedan 1984