publicerad: 2021  
senat senaten senater
sen·at·en
substantiv
sena´t
högsta råd­givande (eller styrande) församling i det gamla Rom ut­sedd bland rikets aristokrati; med varierande samman­sättning och befogenheter under tidernas lopp
äv. om första kammare el. över­hus i vissa nu­tida folk­representationer, sär­skilt i USA
senatsval
den amerikanska senaten har rätt att förklara krig, vilket presidenten saknar; i USA:s senat har varje del­stat två representanter, oberoende av folk­mängd
belagt sedan ca 1620; av lat. sena´tus 'rådsförsamling', till sen´ex 'gammal'; jfr ur­sprung till senil, 1senior!!