publicerad: 2021  
sexual-
sexu·al-
förled
sexua`l-
som har att göra med könslivet
belagt sedan ca 1850; av senlat. sexua´lis med samma betydelse, till lat. sex´us 'kön'; jfr ur­sprung till 2sex!!