publicerad: 2021  
sfärisk sfäriskt sfäriska
sfär·isk
adjektiv
sfä´risk
formad som en sfär
en sfärisk kropp; sfäriska kul­lager
äv. som har att göra med sfärer
sfärisk geometri; sfärisk trigonometri; an­ge en punkt på himla­valvet med två sfäriska koordinater
belagt sedan 1690