publicerad: 2021  
1sforzando
sforz·ando
adverb
[sfårtsan´do]
med kraftig accent på viss ton eller visst ackord
belagt sedan 1802; av ita. sforzando med samma betydelse, till sforzare 'bruka styrka'
2sforzando sforzandot sforzandon
sforz·ando·na
substantiv
[sfårtsan´do]
kraftig accent på viss ton eller visst ackord
belagt sedan 1812