publicerad: 2021  
sidoordnad sidoordnat sidoordnade
sido|­ordn·ad
adjektiv
si`doordnad
som befinner sig på samma nivå in­om visst system men skiljer sig i fråga om funktion el. verksamhets­område
sidoordnad med någon/något
sidoordnad med någon
sidoordnad med något
några är sidoordnade
de två myndigheterna är sido­ordnade
belagt sedan 1822