publicerad: 2021  
siktduk sikt­duken sikt­dukar
sikt|­duk·en
substantiv
sik`tduk
typ av gles vävnad som an­vänds för siktning
belagt sedan 1460 (Jönköpings stads tänkebok); fornsvenska siktoduker; till 2sikt!!