publicerad: 2021  
1sikt sikten
sikt·en
substantiv
1 möjlighet att se på längre av­stånd eller i vid vinkel beroende på luftens grad av renhet, före­komst av hinder etc.
siktdjup; siktförbättring; marksikt
god sikt; dålig sikt; ha fri sikt; skymma sikten
belagt sedan ca 1670; av lågtyska sicht, tyska Sicht 'seende; an­blick'; till se; jfr ur­sprung till försiktig, insikt
2 med prep. (visst) av­stånd fram­åt i tiden särsk. vid planering
(adj) sikt
äv. längre av­stånd fram­åt i tiden
planera på fem års sikt; det gäller att tänka lite på sikt; på sikt räknar man med att få igen de satsade pengarna
på kort sikt under den närmaste fram­tidenmålet med försöket är att på kort sikt minska biltrafiken i inner­staden
på lång/längre sikt med tanke på en mer av­lägsen fram­tidpå längre sikt kan det vara för­del­aktigt att spara i aktier
belagt sedan 1916
2sikt sikten siktar
sikt·en
substantiv
an­ordning för upp­delning av löst material efter korn­storlek ofta i form av ett upp­spänt nät med fina maskor
kokssikt; mjölsikt; potatissikt
en sikt med träramar
äv. om resultatet
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska sikt; av lågtyska sichte med samma betydelse