publicerad: 2021  
sir ingen böjning
substantiv
[sö´]öppet ö som i "göra" el. [sö´r]
(titel för) man av hög rang eller förtjänst i Eng­land
sir (namn)
Sir Winston Churchill
belagt sedan 1809; av engelska sir med samma betydelse; urspr. av lat. sen´ior, se ur­sprung till 1senior 1