publicerad: 2021  
sisel siseln sislar
sisl·ar
substantiv
si´sel
(typ av) ekorr­liknande gnagare som lever i kolonier i gångar under jorden på öppna och busk­bevuxna slätter på norra halv­klotet (inte i Norden)
leopardsisel; pärlsisel
belagt sedan 1874; av tyska Ziesel, tjeckiska sysel med samma betydelse