publicerad: 2021  
situation situationen situationer
situ·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
samman­fattningen av de rådande om­ständigheterna ofta med tanke på de åt­gärder som de kan ge upp­hov till
en prekär situation; en knivig situation; en ohållbar situation; landets finansiella situation; in­se situationens allvar; göra det bästa av situationen; han försökte tänka sig in i hennes situation; rapporten visade att situationen i om­rådet har förvärrats på senare år
i sport­sammanhang äv. om sär­skilt till­spetsat läge
få till en situation innan­för straff­området
fast situation läge när man har rätt att ostörd spela bollen från en bestämd positioni lag­boll­sporter, t.ex. fot­boll (om fri­spark, in­kast etc.): två fasta situationer, en straff och en hörna, ledde hemma­laget till seger med 2-0
belagt sedan 1713; av franska situation med samma betydelse; till lat. sit´us 'läge'