publicerad: 2021  
situationsbild situations­bilden situations­bilder
situ·at·ions|­bild·en
substantiv
[-∫o`ns-]
fram­ställning i ord eller bild av viss situation i visst ögon­blick el. under kortare tids­period
en situationsbild (från något)
NN:s situations­bilder från demonstrationen
belagt sedan 1860