publicerad: 2021  
sjava sjavade sjavat
verb
sja`va
gå med släpande steg
någon sjavar
belagt sedan 1879; sv. slang och förbrytarspråk sjava; ev. variant till sv. dial. sava 'göra något långsamt'
sjavasjavande