publicerad: 2021  
sjok sjoket, plural sjok, bestämd plural sjoken
sjok·et
substantiv
stort stycke av något mjukt
tygsjok
sjok (av något)
spindel­väven hängde i sjok i taket; snön fastnade i stora sjok på grenarna
äv. bildligt
stora sjok av information
belagt sedan 1847; sv. dial. sjok, sjåck, trol. variant till slok 'stycke av något helt'; till sloka