publicerad: 2021  
sju
räkneord
grund­talet som är sex plus ett ibland betraktat som lycko­tal el. magiskt tal
sjuåring
en vecka har sju dagar; en ljus­stake med sju armar; världens sju under­verk; de sju döds­synderna; hon satsade all­tid på häst nummer sju; sju sorters kakor
spec. om mot­svarande klock­slag
han skulle vara hemma senast sju
sju resor värre se resa
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska siu; gemens. indoeur. ord, allt­så urspr. samma ord som t.ex. lat. sep´tem med samma betydelse